Televiestintäpalvelut

Helsinki, Suomi | Kuntien Tiera Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 15.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjetelmän (DPS) kohteena ovat tietoliikennepalvelut – liittymät ja niihin liittyvät asiantuntijatyöt Kuntien Tiera Oy:lle ja Kuntien Tiera Oy:n asiakkaille.

 

 

Ilmoitusnumero 128486-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Televiestintäpalvelut (64200000), Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut (64210000), Datapalvelut (72300000), Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut (72315000), Internet-palveluntarjoajat ISP (72411000), Tietotekniikan asiantuntijapalvelut (72590000), Tietokoneverkkopalvelut (72700000), Lähiverkkopalvelut (72710000)
EUVL S 51
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kuntien Tiera Oy
Helsinki
hankinnat@tiera.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128486-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED