Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet

Espoo, Suomi | Suomen Turvallisuusverkko Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 17.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jossa hankitaan valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita. Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään.|| Hankinnan kohteena olevien tuotteiden kuvaukset ovat tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.|| DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan Tarjouspalvelu.fi-sivustolla. DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kk. Tilaaja hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osallistumispyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.|| Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Ensimmäiset hankinnat on suunniteltu toteutettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

 

 

Ilmoitusnumero 077206-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Teleliikennekaapelit (32521000), Valokuituliitännät (32561000), Optiset tiedonsiirtokaapelit (32562100), Optiset teleliikennekaapelit (32562200), Optiset datansiirtokaapelit (32562300), Tietoliikennekaapelit (32572000), Tiedonsiirtokaapelit (32581100), Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet (32500000)
EUVL S 33
Sääntely Euroopan yhteisöt
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Suomen Turvallisuusverkko Oy
Espoo
hankinnat@erillisverkot.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077206-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED