Tekniska tjänster

Malmö, Ruotsi | Va Syd
Julkaistu 3 vuotta sitten | 12.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Teknik- och miljökonsulter för VA SYDs utredningsarbete inom processteknik. Upphandlingen görs som ett dynamiskt inköpssystem som en delad upphandling där det är möjligt att svara på en eller flera delar avseende Dricksvatten, Avlopp samt inom grundvatten-vattentäkt.|| Utredningarna kommer att genomföras på VA SYDs produktionsanläggningar, avloppsreningsverk och vattenverk och råvattentäkter.

 

 

Ilmoitusnumero 580721-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ympäristötekniset konsulttipalvelut (71313000), Putkiasennuksia koskevat neuvontapalvelut (71321300), Insinööritöihin liittyvät tieteelliset ja tekniset palvelut (71350000), Tekniset palvelut (71356000), Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut (71800000)
EUVL S 220
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Va Syd
Malmö
marie.palmkvist@vasyd.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580721-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED