Teknisk besiktning och provning

Landskrona, Ruotsi | Aktiebolaget Landskronahem
Julkaistu 3 vuotta sitten | 30.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Landskronahus AB inbjuder till att inkomma med ansökningar för deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende beställarens behov av olika typer av besiktningstjänster.|| Besiktningsman/besiktningsgrupp ska kunna utföra status- och entreprenadbesiktningar.|| Det dynamiska systemets giltighetstid är 4 år och uppskattat värde uppgår till ca 8.000.000 SEK.

 

 

Ilmoitusnumero 215866-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tekniset tarkastus- ja testauspalvelut (71630000), Tekniset tarkastuspalvelut (71631000), Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut (71631400)
EUVL S 84
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Aktiebolaget Landskronahem
Landskrona
stina.oberg@landskrona.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215866-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED