Teiden päällystystyöt

Tampere, Suomi | Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Julkaistu 5 vuotta sitten | 23.10.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Hankinnalla perustetaan koko Suomen maantieverkoston kattava dynaaminen hankintajärjestelmä, johon voi hakeutua jättämällä osallistumishakemuksen hankintailmoituksen mukaisesti. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen tarjoajien kesken kilpailutetaan päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita. Hankinnan kohteena oleviin päällyste- ja rakenteenparantamisurakoihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelmien perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistamisen muotona on laatuvastuurakentaminen.

 

 

Ilmoitusnumero 498294-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Teiden päällystystyöt (45233220)
EUVL S 205
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Läntinen hankinta-alue
Tampere
tomi.keisala@ely-keskus.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498294-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED