Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä

Jyväskylä, Suomi | Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Julkaistu 4 vuotta sitten | 18.12.2019 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 17.12.2025 11:56 Alkuperäinen ilmoitus

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja / tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä 1, tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus. Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Ilmoitusnumero 2019-025956
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Majoituspalveluja tarjoava sosiaalityö (85311000)
Hankintayksiköntyyppi SERVICES
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä
hankinnat@jyvaskyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Kilpisenkatu 1
40100 hankinnat@jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi
https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=275019&tpk=c78e2fec-964a-4bae-ae0d-0394985e577a
Liitteet
Lähde Hilma