Technické projektování

Dubi, Tsekin tasavalta | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Julkaistu 2 vuotta sitten | 29.11.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (dále jen „DNS“) podle § 139 a násl. zákona. DNS bude zaveden na dobu 2 let. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech podle provozních potřeb zadavatele.|| Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zpracování projektové dokumentace pro investiční akce zadavatele ve stupni DSP/DOS a PDPS a inženýrská činnost s tím spojená. Podmínky plnění včetně obchodních a smluvních podmínek budou podrobně specifikovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 zákona.

 

 

Ilmoitusnumero 608890-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi (71242000), Insinööritaitoa ja rakentamista koskevat neuvontapalvelut (71310000), Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000), Maa-, tie- ja vesirakennustöiden tekninen suunnittelu (71322000)
EUVL S 231
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Dubi
tacner.cv@susuk.cz
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:608890-2021:TEXT:CS:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED