Technical assistance services

Oslo, Norja | Ruter As
Julkaistu 5 vuotta sitten | 22.3.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Tenderers are invited to participate in a dynamic procurement system for future oriented transport solutions, bus and boat, for Ruter AS. The scheme is primarily intended to hire 1 or more persons to contribute to solving specific work assignments/projects.

 

 

Ilmoitusnumero 135458-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tekninen suunnittelu (71356400), Rakennustöiden johto (71540000), Rakennushankkeen johto (71541000), Vety (24111600), Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut (71621000), Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat (31100000), Autokatsastus (71631200), Sähkömoottorit (31110000), Rakennusten tekniset tarkastuspalvelut (71631300), Linja-autot ja tilausbussit (34121000), Rakenteiden tekniset tarkastuspalvelut (71631400), Joukkoliikenteen linja-autot (34121100), Johdinbussit (34144910), Laivat ja veneet (34500000), Veneet (34520000), Linja-autoasemien rakennustyöt (45213311), Infrastruktuuria koskevat konsulttipalvelut (71311300), Tekniset palvelut (71356000), Tekninen apu (71356200), Tekniset tukipalvelut (71356300)
EUVL S 58
Sääntely Euroopan talousalue (ETA)
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Ruter As
Oslo
benny.rytter-johansen@ruter.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135458-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED