Systems and technical consultancy services

Bergen, Norja | Universitetet I Bergen
Julkaistu 4 vuotta sitten | 21.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Universitetet i Bergen [Bergen University] is establishing a Dynamic Purchasing System (DPS) for consultancy services in areas related to technical IT competence.|| For more information about how Dynamic Purchasing Systems function, refer to anskaffelser.no at|| https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning

 

 

Ilmoitusnumero 443064-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000)
EUVL S 183
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Universitetet I Bergen
Bergen
Trygve.Knag@uib.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443064-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED