Systems and technical consultancy services

Oslo, Norja | Ruter As
Julkaistu 4 vuotta sitten | 4.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

We hereby invited to a dynamic purchasing system for information security to Ruter As.|| Assistance, advice and execution of information security assignments. It includes, but is not limited to, the following areas:|| — advice in ISMS, guidelines, risk management and change management related to the topic,|| — counseling within threat assessments and countermeasures,|| — counseling in emergency preparedness and planning,|| — specialist expertise in:|| —— security technology (API gateways, networks, login solutions, etc.);|| —— safe development (code analysis, principles and methods);|| —— security testing of software and infrastructure;|| —— penetration testing and exploration of technical weaknesses.

 

 

Ilmoitusnumero 055180-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut (79700000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Järjestelmän laadunvarmistuksen arviointi- ja tarkastelupalvelut (72225000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000), Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut (72800000)
EUVL S 24
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Ruter As
Oslo
benny.rytter-johansen@ruter.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:055180-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED