Systems and technical consultancy services

Naas, Irlanti | Health Service Executive (HSE)
Julkaistu 3 vuotta sitten | 17.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The HSE is issuing this Request To Participate (‘RTP’) in a Dynamic Purchasing System (hereafter ‘the DPS’) for the Provision of SAP specialist services for the new integrated financial management system.

 

 

Ilmoitusnumero 082655-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietokantajärjestelmät (48610000), Järjestelmän laadunvarmistuksen suunnittelupalvelut (72224200), Tietokantaohjelmatuotteet (48611000), Järjestelmän laadunvarmistuksen arviointi- ja tarkastelupalvelut (72225000), Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000), Tietokannan hallintajärjestelmä (48612000), Datapalvelut (72300000), Toimialakohtaiset ohjelmatuotteet (48100000), Elektroninen tiedonhallinta (48613000), Tiedon käsittelypalvelut (72310000), Tapahtumakäsittelyohjelmatuotteet (48217000), Tiedonkeruujärjestelmä (48614000), Tietokantapalvelut (72320000), Inventaarionhallintaohjelmatuotteet (48430000), Pankki- ja sijoituspalvelut (66100000), Sisällön tai tietojen vakiointi- ja luokittelupalvelut (72330000), Tilinpäätösanalyysi- ja kirjanpito-ohjelmatuotteet (48440000), Pankkipalvelut (66110000), Tietokonepalvelut (72500000), Tilinpäätösanalyysiohjelmatuotteet (48441000), Rahoitusneuvonta, rahoitustapahtumien käsittely- ja selvitysyhtiöpalvelut (66170000), Veroneuvonta (79221000), Taloushallinto-ohjelmatuotteet (48442000), Rahoitusneuvonta (66171000), Talousjohdon konsulttipalvelut (79412000), Kirjanpito-ohjelmatuotteet (48443000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Kirjanpitojärjestelmä (48444000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Laskutusjärjestelmä (48444100), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet (48450000), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointi- ja suunnittelupalvelut (72222000), Ohjelmatuotteet toiminnanohjaukseen (ERP) (48451000), Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointipalvelut (72222100), Hankintaohjelmatuotteet (48490000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Tietokanta- ja käyttöohjelmatuotteet (48600000), Järjestelmän toteutuksen suunnittelupalvelut (72224100)
EUVL S 33
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Health Service Executive (HSE)
Naas
peter.mcgowan@hse.ie
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:082655-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED