Systems and technical consultancy services

Stavanger, Norja | Kolumbus AS
Julkaistu 6 vuotta sitten | 28.8.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Kolumbus AS intends to procure consultancy services for IT development services by setting-up a dynamic procurement system.|| All those who are qualified in the procurement system will be able to submit a tender for consultancy services for IT development services.|| See the attached qualification documentation and the delivery description for further information.|| Kolumbus AS will, as a starting point, use SSA-B for the various call-offs.|| Tenderers will be qualified in Week 28, 2018 and continually thereafter.|| Click here https://permalink.mercell.com/90500038.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 376010-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Järjestelmän laadunvarmistuksen suunnittelupalvelut (72224200), Järjestelmän laadunvarmistuksen arviointi- ja tarkastelupalvelut (72225000), Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut (72227000), Tietokonelaitteiston integrointia koskevat konsulttipalvelut (72228000), Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Suunnitelman mallintamispalvelut (72242000), Ohjelmointipalvelut (72243000), Järjestelmien testauspalvelut (72254100), Matkustajille tarkoitettu tosiaikainen tietojärjestelmä (48813200), Ohjelmiston toteutuspalvelut (72263000), Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut (72212000), Tietokantapalvelut (72320000), WWW-palvelinohjelmistojen kehittämispalvelut (72212222), WWW-sivustojen suunnittelupalvelut (72413000), Tietokantaohjelmistojen kehittämispalvelut (72212610), WWW-hotellipalvelut (72415000), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Sovelluspalveluntarjoajat (72416000), Tietotekniikkapalvelut (72222300), Internetin tai intranetin asiakassovellusten kehittämispalvelut (72421000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Internetin tai intranetin palvelinsovellusten kehittämispalvelut (72422000), Järjestelmän toteutuksen suunnittelupalvelut (72224100), Tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tietokeskuspalvelut (72514200)
EUVL S 164
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kolumbus AS
Stavanger
gunn.sissel.brasetvik@kolumbus.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376010-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED