Stavební dozor

Liberec, Tsekin tasavalta | Liberecký kraj
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavebních prací a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS dle § 141 zákona. Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS podle aktuálních provozních potřeb, tj. v předem neurčených a nepravidelných intervalech.|| Zadavatel stanovuje, že účastník není povinen v případě legislativní změny CPV kódů (která může nastat za dobu trvání DNS) podat novou žádost o účast, souhlasí-li s touto legislativní změnou.

 

 

Ilmoitusnumero 118093-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennusvalvontapalvelut (71315400)
EUVL S 47
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Liberecký kraj
Liberec
vladimira.zitkova01@kraj-lbc.cz
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118093-2021:TEXT:CS:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED