Statybos darbai

Vilnius, Liettua | AB „Lietuvos geležinkeliai“
Julkaistu 4 vuotta sitten | 20.3.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Pirkimo objektas – triukšmą slopinančių sienelių rangos darbai, susidedantys iš:|| — statybos darbų vykdymo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, įskaitant, bet neapsiribojant, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais), STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (su vėlesniais pakeitimais),|| — rangos darbų vykdymo pagal rangos darbų sutarties sąlygas, parengtas remiantis Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygomis (gali būti taikoma ne visiems konkretiems pirkimams pagal šią DPS).

 

 

Ilmoitusnumero 137190-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rakennustyöt (45000000)
EUVL S 57
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot AB „Lietuvos geležinkeliai“
Vilnius
brigita.skliuderyte@litrail.lt
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:137190-2020:TEXT:LT:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED