Sote-kuljetuspalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 20.6.2021 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 17.6.2027 12:40 Alkuperäinen ilmoitus

Luokka 1 M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus. Hankinnan kohteena ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat henkilökuljetukset. Kuljetusten järjestäminen perustuu yleensä sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin, terveydenhuoltolakiin, lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja lastensuojelulakiin. Hankinnan kohteena ovat myös kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin muut kuntayhtymän tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Kohteena ovat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, jota on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa.Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin. Kaikki hankinnan kohteena olevat kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Reittikuljetukset voivat toteutua eri osoitteista kyytiin nouseville ja eri päätepisteeseen kulkeville matkustajille. Ne voivat toteutua kiinteitä reittejä pitkin ja ryhmäkuljetuksina. Kuljetukset voivat toteutua kutsuperusteisesti ja/tai ennalta laaditun aikataulun mukaan. Tilaaja voi toteuttaa kiinteistä reiteistä myös reittikohtaisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen. Palvelut toteutuvat pääosin Uudellamaalla ja sen lähikunnissa. Palvelua voidaan järjestää myös muualla Suomessa asiakastarpeiden edellyttämällä tavalla. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Luokassa 1 "M1 luokan henkilöauto, sedan tai farmari" palvelu toteutuu henkilöiden kuljetukseen valmistetulla ajoneuvolla, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kolmelle (3) ja enintään kahdeksalle (8) henkilölle. Ajoneuvossa on oltava neljä (4) auton sivuilla sijaitsevaa ovea. Ajoneuvon kattorakenteen on oltava kiinnitettynä kiinteästi auton korirakenteeseen. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään EURO 6. Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin kutakin palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Luokka 2 M1 luokan henkilöauto, pieni esteetön auto Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus. Hankinnan kohteena ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat henkilökuljetukset. Kuljetusten järjestäminen perustuu yleensä sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin, terveydenhuoltolakiin, lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja lastensuojelulakiin. Hankinnan kohteena ovat myös kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin muut kuntayhtymän tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Kohteena ovat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, jota on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa. kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin. Kaikki hankinnan kohteena olevat kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Reittikuljetukset voivat toteutua eri osoitteista kyytiin nouseville ja eri päätepisteeseen kulkeville matkustajille. Ne voivat toteutua kiinteitä reittejä pitkin ja ryhmäkuljetuksina. Kuljetukset voivat toteutua kutsuperusteisesti ja/tai ennalta laaditun aikataulun mukaan. Tilaaja voi toteuttaa kiinteistä reiteistä myös reittikohtaisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen. Palvelut toteutuvat pääosin Uudellamaalla ja sen lähikunnissa. Palvelua voidaan järjestää myös muualla Suomessa asiakastarpeiden edellyttämällä tavalla. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Luokassa 2 ”M1 luokan henkilöauto, pieni esteetön auto” palvelu toteutuu pienellä esteettömällä ajoneuvolla, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten. Luokan 2 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään EURO 6. Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin kutakin palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Luokka 3 M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus. Hankinnan kohteena ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat henkilökuljetukset. Kuljetusten järjestäminen perustuu yleensä sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin, terveydenhuoltolakiin, lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja lastensuojelulakiin. Hankinnan kohteena ovat myös kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin muut kuntayhtymän tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Kohteena ovat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, jota on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa. Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin. Kaikki hankinnan kohteena olevat kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Reittikuljetukset voivat toteutua eri osoitteista kyytiin nouseville ja eri päätepisteeseen kulkeville matkustajille. Ne voivat toteutua kiinteitä reittejä pitkin ja ryhmäkuljetuksina. Kuljetukset voivat toteutua kutsuperusteisesti ja/tai ennalta laaditun aikataulun mukaan. Tilaaja voi toteuttaa kiinteistä reiteistä myös reittikohtaisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen. Palvelut toteutuvat pääosin Uudellamaalla ja sen lähikunnissa. Palvelua voidaan järjestää myös muualla Suomessa asiakastarpeiden edellyttämällä tavalla. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Luokassa 3 ”M1 luokan henkilöauto, suuri esteetön auto” palvelu toteutuu esteettömällä ajoneuvolla, joka on varustettu erityisesti pyörätuolia käyttävien liikuntarajoitteisten asiakkaiden kuljetusta varten. Luokan 3 autossa on oltava pyörätuolia varten nostin, kaksipilarinostin tai leveyssuunnassa yhtenäinen ja turvallinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 14 prosenttia. Kulkuluiskan kaltevuus saa olla enintään 21 prosenttia, jos kulkuluiskalla liikkumista varten on käytössä sähköisesti kelautuvat ja lukittuvat pyörätuolin kiinnitysvyöt. Auton päästöluokituksen on oltava 31.12.2022 asti vähintään EURO 5 ja 1.1.2023 alkaen vähintään EURO 6. Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin kutakin palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Luokka 4 M2 luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus. Hankinnan kohteena ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön perustuvat henkilökuljetukset. Kuljetusten järjestäminen perustuu yleensä sosiaalihuoltolakiin, vammaispalvelulakiin, terveydenhuoltolakiin, lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta ja lastensuojelulakiin. Hankinnan kohteena ovat myös kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kuljetukset sekä vähäisessä määrin muut kuntayhtymän tarpeen mukaiset henkilökuljetukset. Kohteena ovat lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, jota on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa. Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin. Kaikki hankinnan kohteena olevat kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Reittikuljetukset voivat toteutua eri osoitteista kyytiin nouseville ja eri päätepisteeseen kulkeville matkustajille. Ne voivat toteutua kiinteitä reittejä pitkin ja ryhmäkuljetuksina. Kuljetukset voivat toteutua kutsuperusteisesti ja/tai ennalta laaditun aikataulun mukaan. Tilaaja voi toteuttaa kiinteistä reiteistä myös reittikohtaisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen. Palvelut toteutuvat pääosin Uudellamaalla ja sen lähikunnissa. Palvelua voidaan järjestää myös muualla Suomessa asiakastarpeiden edellyttämällä tavalla. Hankintamenettelyn valinnan tarkoituksena on turvata haavoittuvassa asemassa olevan asiakasryhmän palveluiden toteuttaminen niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kyseessä ovat asiakasryhmän perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkitykselliset palvelut. Hankintajärjestelmän tarkoituksena on turvata palveluiden jatkuvuus, saatavuus ja kattavuus sekä palvelujen käyttäjien erityistarpeiden huomioiminen. Luokassa 4 ”M2 luokan linja-auto pyörätuolivalmiudella” palvelu toteutuu henkilöiden kuljetukseen valmistetulla ajoneuvolla, jossa on kuljettajan istumapaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan (8) ja enintään kuusitoista (16) istuinpaikkaa. Autossa on pyörätuoli valmius. Pyörätuolit ja niissä matkustavat henkilöt ovat kiinnitettävissä ajoneuvoon luotettavasti. Auton päästöluokituksen on oltava 31.12.2022 asti vähintään EURO 5 ja 1.1.2023 alkaen vähintään EURO 6. Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin kutakin palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Luokka 5 N1 luokan ajoneuvo, pakettiauto Hankinnan kohteena on vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia. Tavarakuljetukset ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarvike- ja materiaalikuljetuksia ja vastaavia. Tavarakuljetuksia voidaan toteuttaa erikseen tai yhdisteltynä henkilökuljetuksiin. Tavarakuljetusten osuus hankinnan kokonaisarvosta on vähäinen. Kaikki hankinnan kohteena olevat kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Reittikuljetukset voivat toteutua eri osoitteista ja eri päätepisteeseen toimitettaville tavaroille. Ne voivat toteutua kiinteitä reittejä pitkin. Kuljetukset voivat toteutua kutsuperusteisesti ja/tai ennalta laaditun aikataulun mukaan. Tilaaja voi toteuttaa kiinteistä reiteistä myös reittikohtaisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen. Luokan 5 ”N1 luokan ajoneuvo, pakettiauto” auto on ensisijaisesti tavaroiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia. Auton päästöluokituksen on oltava vähintään EURO 6. Hankintajärjestelmän kohde ja toiminta on kuvattu liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin kutakin palvelua koskevassa palvelukuvauksessa. Luokka 6 Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 7 Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta. Luokka 8 Hankintayksikkö voi perustaa tämän luokan myöhemmin hankintajärjestelmän voimassaoloaikana. Tähän luokkaan ei voi vielä jättää osallistumishakemusta.

Ilmoitusnumero 2021-076162
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pakettien kuljetuspalvelut (60161000), Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000), 1 (1), Joukkoliikennepalvelut maanteitse (60112000), Taksipalvelut (60120000), Tilausmatkustajaliikenteen palvelut (60140000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1B1 FI FI FI FI FI FI FI FI
Osoitetiedot Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
PL 46 05801 Hyvinkää FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma