Sosiaalipalvelujen toimittajarekisteri – Osallistumispyyntö

Suomi | TeeSe Botnia Oy Ab
Julkaistu 3 vuotta sitten | 15.3.2021 Määräaika: 7 vuotta kuluttua | 31.12.2030 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Lasten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelut Ryhmä A, Lasten ja perheiden sosiaalihuollon avopalvelut, on jaettu osiin seuraavasti: A1 Perhetyö A2 Tehostetun perhetyön palvelukokonaisuus, sisältäen perhearvioinnin ja perhekuntoutuksen A3 Ammatillinen tukihenkilötoiminta A4 Valvotut ja tuetut tapaamiset sekä valvotut vaihdot Osat A1-A3 on jaettu palveluluokkiin seuraavasti: 1. Mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen liittyvä erityisosaaminen 2. Käytöshäiriöiden hallintaan ja oppimisvaikeuksiin liittyvä erityisosaaminen 3. Vauvaperheisiin liittyvä erityisosaaminen 4. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvä erityisosaaminen 5. Vammaisiin, kehitysvammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin lapsiin ja nuoriin sekä erityiseen kommunikaatioon liittyvä erityisosaaminen. Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito Ryhmä B, Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito, on jaettu osiin seuraavasti: B1 Ammatillinen perhehoito B2 Laitoshuolto B3 Erityisyksikköjakso osana laitoshuoltoa B4 Perhekuntoutus laitoshuollossa B5 Sijoituksen jälkeinen tukiasuminen Osat B3 ja B5 ovat lisäpalveluita, joita palveluntuottaja voi tarjota osan B2 osana. Osia B3 ja B5 ei siten voi tarjota itsenäisinä palveluina, vaan ne toteutuvat osan B2, Laitoshuolto, osina. Osat B1-B2 ja B4-B5 on jaettu palveluluokkiin seuraavasti: 1. Mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen liittyvä erityisosaaminen 2. Käytöshäiriöiden hallintaan ja oppimisvaikeuksiin liittyvä erityisosaaminen 3. Vauvaperheisiin liittyvä erityisosaaminen 4. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvä erityisosaaminen 5. Vammaisiin, kehitysvammaisiin ja pitkäaikaissairaisiin lapsiin ja nuoriin sekä erityiseen kommunikaatioon liittyvä erityisosaaminen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Ryhmä C, Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, on jaettu osiin seuraavasti: 1. Tuettu asuminen 2. Palveluasuminen 3. Tehostettu palveluasuminen 4. Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen 5. Lyhytaikainen ja intensiivinen arvioiva asuminen 6. Kriisimajoitus Osa C1 jakautuu kahteen eri luokkaan asumisjärjestelyn osalta: 1. Palveluntuottaja vuokranantajana 2. Asiakas asuu joko omassa tai muualta kuin palveluntuottajalta vuokratussa asunnossa tai palveluntuottajan järjestämässä tai välivuokraamasssa asunnossa omalla vuokrasopimuksellaan. Osissa C2 ja C3 asiakas asuu palveluntuottajan palveluyksikössä. Erona osien välillä on se, että osassa C2 palveluja tuotetaan palveluaikana joko osa- tai kokoaikaisesti, osassa C3 ympärivuorokautisesti. Osa C1 on jaettu palveluluokkiin seuraavasti: 1. Kevyt tuki 2. Perustason tuki 3. Vahva tuki 4. Erityistason tuki Osa C3 on jaettu kolmeen osaan: 1. Palvelu päihteettömille 2. Palvelu päihteitä käyttäville 3. Palvelu päihteitä sekakäyttäville nuorille Osassa C4 henkilökunta on paikalla klo 8-20 joka päivä, yhden työntekijän tulee olla paikalla klo 20-8 paitsi yhteisömuotoisessa päihteettömässä tuetussa asumisessa, jossa riittää puhelintuki iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja henkilökunta on paikalla klo 8.00-18.00. Osa C5 on jaettu osiin seuraavasti: Lyhytaikainen ja intensiivinen arvioiva asuminen 1. omassa kodissa 2. tuetussa asumisessa, palveluntuottaja vuokranantajana 3. tuetussa asumisessa itse tai muualta kuin palveluntuottajalta vuokrattu asunto tai palveluntuottajan järjestämä tai välivuokraama asunto, jossa asukas asuu omalla vuokrasopimuksella 4. palveluasumisyksikössä Osa C6 on jaettu kahteen osaan: 1. Kevyt tuki 2. Perustason tuki Päihdekuntoutujien asumispalvelut Ryhmä D, Päihdekuntoutujien asumispalvelut, on jaettu osiin seuraavasti: 1. Tuettu asuminen 2. Palveluasuminen 3. Tehostettu palveluasuminen 4. Yhteisömuotoinen päihteetön tuettu asuminen 5. Lyhytaikainen ja intensiivinen arvioiva asuminen 6. Kriisimajoitus Osa D1 jakautuu kahteen eri luokkaan asumisjärjestelyn osalta: 1. Palveluntuottaja vuokranantajana 2. Asiakas asuu joko omassa tai muualta kuin palveluntuottajalta vuokratussa asunnossa tai palveluntuottajan järjestämässä tai välivuokraamasssa asunnossa omalla vuokrasopimuksellaan. Osissa D2 ja D3 asiakas asuu palveluntuottajan palveluyksikössä. Erona osien välillä on se, että osassa D2 palveluja tuotetaan palveluaikana klo 8-20, osassa D3 ympärivuorokautisesti. Osa D1 on jaettu palveluluokkiin seuraavasti: 1. Kevyt tuki 2. Perustason tuki 3. Vahva tuki 4. Erityistason tuki Osa D3 on jaettu kolmeen osaan: 1. Palvelu päihteettömille 2. Palvelu päihteitä käyttäville 3. Palvelu päihteitä sekakäyttäville nuorille Osassa D4 henkilökunta on paikalla klo 8-20 joka päivä, yhden työntekijän tulee olla paikalla klo 20-8 paitsi yhteisömuotoisessa päihteettömässä tuetussa asumisessa, jossa riittää puhelintuki iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja henkilökunta on paikalla klo 8.00-18.00. Osa D5 on jaettu osiin seuraavasti: Lyhytaikainen ja intensiivinen arvioiva asuminen 1. omassa kodissa 2. tuetussa asumisessa, palveluntuottaja vuokranantajana 3. tuetussa asumisessa itse tai muualta kuin palveluntuottajalta vuokratussa asunnossa tai palveluntuottajan järjestämässä tai välivuokraamassa asunnossa, jossa asukas asuu omalla vuokrasopimuksellaan 4. palveluasumisyksikössä. Osa D6 on jaettu kahteen osaan: 1. Kevyt tuki 2. Perustason tuki

Ilmoitusnumero 2021-067446
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI FI195 FI FI FI
Osoitetiedot TeeSe Botnia Oy Ab
Sorakatu 2-4 65100 Vaasa FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma