Software programming and consultancy services

Oslo, Norja | Direktoratet for byggkvalitet
Julkaistu 3 vuotta sitten | 2.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The contracting authority requests consulting assistance in connection with the development of our digital step-by-step wizards. The assistance will primarily be related to development and programming based on requirements specifications from the contracting authority, but may also include user testing, prototyping, interaction design, implementation and documentation for wizards.|| See annexes for further details about the assignment.|| Click here https://permalink.mercell.com/150198957.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 169778-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Ohjelmiston integrointia koskevat konsulttipalvelut (72227000), Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut (72230000), Ohjelmointipalvelut (72243000), Prototyyppien kehittäminen (72244000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000), Internet-palvelut (72400000), Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut (72600000), Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000), Ohjelmointikielet ja -välineet (48980000), Kehitystoiminnan konsulttipalvelut (73220000), Kehittämisohjelmatuotteet (48983000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Varus- ja käyttäjäohjelmiston ohjelmointipalvelut (72211000), Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut (72212000), Ohjelmointikielten ja -välineiden kehittämispalvelut (72212980), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000)
EUVL S 65
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Direktoratet for byggkvalitet
Oslo
roa@dibk.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169778-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED