Software consultancy services

Bergen, Norja | Universitetet i Bergen
Julkaistu 4 vuotta sitten | 21.9.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Universitetet i Bergen [Bergen University] is establishing a dynamic purchasing system (DPS) for consultancy services related to programming/development.|| For more information about how dynamic purchasing systems function, refer to anskaffelser.no at https://www.anskaffelser.no/gjore-anskaffelser/anskaffelsesfaglige-temaer/dynamisk-innkjopsordning.

 

 

Ilmoitusnumero 443062-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Varus- ja käyttäjäohjelmiston ohjelmointipalvelut (72211000), Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut (72212000), Ohjelmointikielten ja -välineiden kehittämispalvelut (72212980), Ohjelmointipalvelut (72243000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000)
EUVL S 183
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Universitetet i Bergen
Bergen
Trygve.Knag@uib.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443062-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED