Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Liberec, Tsekin tasavalta | Liberecký kraj
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS dle § 141 zákona. Zadavatel předpokládá, že bude zadávat veřejné zakázky v DNS podle aktuálních provozních potřeb, tj. v předem neurčených a nepravidelných intervalech.

 

 

Ilmoitusnumero 118099-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Terveys- ja turvallisuuspalvelut (71317200)
EUVL S 47
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Liberecký kraj
Liberec
petra.sulcova@kraj-lbc.cz
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118099-2021:TEXT:CS:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED