Skogstjänster

Malmö, Ruotsi | Länsstyrelsen i Skåne län
Julkaistu 3 vuotta sitten | 1.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Länsstyrelsen Skåne inbjuder er till att ingå i ett dynamiskt inköpssystem, nedan kallat DIS, gällande fräsning av stubbar, träd, buskar och tuvor, samt maskinell slåtter och betesputsning i marker med dålig bärighet eller där andra begränsande faktorer råder samt fräsning av stubbar, träd, buskar och tuvor.|| Då åtgärderna varierar och innehåller en eller flera åtgärdstyper beskrivna i underlaget, är ni välkomna även om ni inte kan tillhandahålla samtliga åtgärdstyper i detta DIS.

 

 

Ilmoitusnumero 102656-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Metsänhoitopalvelut (77200000), Metsätaloushallinto (77231000), Puutarhanhoitopalvelut (77300000), Maa-alueiden hoito (77314000)
EUVL S 41
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
christina.lundmark@lansstyrelsen.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102656-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED