Skogstjänster

Malmö, Ruotsi | Länsstyrelsen i Skåne län
Julkaistu 3 vuotta sitten | 9.6.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Länsstyrelsen i Skåne inbjuder er härmed att inkomma med anbud i syfte att ingå i ett dynamiskt inköpssystem avseende gränsmarkering. Denna annons syftar till att få intresserade anbudsgivare att ansluta sig till Länsstyrelsens dynamiska inköpssystem för gränsmarkering. När Länsstyrelsen har konkreta uppdrag och kontraktsobjekt att erbjuda kommer dessa att avropas genom att underlaget skickas ut till alla deltagare i inköpssystemet för anbudsgivning.

 

 

Ilmoitusnumero 289198-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Maanmittauspalvelut (71355000), Metsänhoitopalvelut (77200000), Puunkaato (77211400)
EUVL S 110
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Länsstyrelsen i Skåne län
Malmö
christina.lundmark@lansstyrelsen.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289198-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED