Sinivalolaitteita koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.5.2021 Määräaika: 11 kuukautta kuluttua | 31.5.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUSin ja muiden mukana olevien hankintayksiköiden vastasyntyneiden keltaisuuden hoitoon käytettävät sinivalolaitteet, oheistarvikkeet sekä tarvittaessa niihin liittyvät palvelut (mm. huolto, koulutus, prosessien ja tuotevalikoiman kehittäminen sekä sopimuksenaikainen yhteistoiminta). Hankinnan kohde kattaa vastasyntyneiden keltaisuuden hoitoon käytettävät sinivalolaitteet ja oheistarvikkeet, joita ovat esimerkiksi (huom. luettelo ei ole tyhjentävä): - sinivalolamput - sinivalopatjat - suojukset sinivalopatjoille - silmäsuojukset - korva-/kuulosuojukset Hankinnan kohde sekä vähimmäisvaatimukset kuvataan tarkemmin DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä. DPS:n voimassaoloaikana kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää osallistua DPS:ään osallistumishakemuksen jättämällä. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Hankintayksikkö toteuttaa hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.7.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan päättymisen jälkeen.

Ilmoitusnumero 2021-073728
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma