Siirto- ja muuttopalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.12.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös DPS) kohteena ovat muutto- ja tavarankuljetuspalvelut Manner-Suomen alueella Hansel Oy:n asiakkaille.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa.|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät hankintasopimukset voivat alkaa aikaisintaan perustamisvaiheen ja sisäisen kilpailutuksen jälkeen. Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimusten tulee päättyä viimeistään vuoden kuluttua dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde ja liitteessä 2 Dynaamisen hankintajärjestelmän ehdot.

 

 

Ilmoitusnumero 617402-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Siirto- ja muuttopalvelut (98392000)
EUVL S 248
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617402-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED