Services furnished by business, professional and specialist organisations

Maidstone, Iso-Britannia | Golding Homes
Julkaistu 3 vuotta sitten | 17.3.2020 Määräaika: 6 vuotta kuluttua | 30.3.2029 12:00 Alkuperäinen ilmoitus

Procurement of a professional services DPS for the use of Golding Homes, its subsidiaries and any contracting authority who wish to call off using the terms of the DPS and following payment of an access fee. This multi-lot DPS will be used to support Golding Homes in the delivery of its day to day and strategic service provision.

 

 

Ilmoitusnumero 129780-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työhönottopalvelut (79600000), Elinkeino-, ammatti- ja erikoisjärjestöjen palvelut (98110000), Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut (71000000), Arkkitehtipalvelut (71200000), Arkkitehtuuria koskevat neuvontapalvelut (71210000), Arkkitehtoniset suunnittelupalvelut (71220000), Ulkoilmarakenteiden arkkitehtipalvelut (71222000), Oikeudelliset palvelut (79100000), Oikeudellinen neuvonta ja edustaminen (79110000), Oikeudelliset neuvontapalvelut (79111000), Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut (79200000), Kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut (79210000), Auditointi- ja tarkastuspalvelut (79212000), Tilintarkastuspalvelut (79212100), Sisäiset tilintarkastuspalvelut (79212200)
EUVL S 54
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Golding Homes
Maidstone
procurement@goldinghomes.org.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129780-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED