Road-construction materials

Killarney, Irlanti | Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC)
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.6.2020 Alkuperäinen ilmoitus

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC), acting as a central purchasing body under the auspices of Kerry County Council, is coordinating the establishment of a Dynamic Purchasing System (DPS) of economic operators for civil engineering materials (Supply Only) on behalf of contracting authorities. The contracting authorities eligible to partake in the DPS are identified in the instructions document.

 

 

Ilmoitusnumero 303395-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Öljyhiekka (14213300), Pinnoitetut materiaalit (44113300), Rakentamisessa käytettävä kivi (44910000), Sementin, laastin tai betonin lisäaineet (24957200), Pinnoitetut tieaineet (44113310), Erilaiset rakennuskivet (44912000), Hiekka ja savi (14200000), Tiemateriaalit (34929000), Pinnoitetut tiekivet (44113320), Hiekkakivi (44912200), Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset (14210000), Radanrakennustarvikkeet (34946100), Päällystysaineet (44113330), Hiekka (14211000), Rautatietarvikkeet (34946120), Bitumi ja asfaltti (44113600), Luonnonhiekka (14211100), Betonin- tai laastinsekoittimet (43413000), Asfaltti (44113620), Hiekka, hienosora, kivimurske, kivijauhe, pikkukivet, sora, sepeli, kiviseokset, hiekka-soraseokset ja muut kiviainekset (14212000), Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta) (44000000), Tienkorjaustarvikkeet (44113700), Kiviainekset (14212200), Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet (44100000), Tienpäällystystarvikkeet (44113800), Hiekka-soraseokset (14212210), Rakennustarvikkeet (44110000), Tienpinnan viimeistelymateriaalit (44113810), Sepeli (14212300), Talonrakennustarvikkeet (44111000), Teiden kunnossapitotarvikkeet (44113900), Karkea sora (14212310), Muurauslaasti (44111800), Talvikunnossapitotarvikkeet (44113910), Pintamaa (14212410), Tienrakennustarvikkeet (44113000), Betoni (44114000), Pohjamaa (14212420), Tienpäällystysaineet (44113100), Valmisbetoni (44114100), Kivimurske (14212430), Katukivet (44113130), Betonituotteet (44114200), Tiesepeli, öljysora ja öljyhiekka (14213000), Katukiveysmateriaalit (44113140), Erilaiset rakennustarvikkeet (44190000), Öljysora (14213200), Kivilaatat (44113200), Rakentamisessa käytettävä kivi, kalkkikivi, kipsi ja liuskekivi (44900000)
EUVL S 124
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC)
Killarney
Eamon.ODonoghue@kerrycoco.ie
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303395-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED