Rivning

Haninge, Ruotsi | Upphandling Södertörn
Julkaistu 3 vuotta sitten | 23.3.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Det dynamiska inköpssystemet avser entreprenadkontrakt inom området rivningsarbeten. Systemet är subsidiärt till upphandlade ramavtal och eventuella andra projekt och ger därför inte en exklusiv rätt på samma sätt som ramavtal kan göra. Leverantörer som ansluter sig till det dynamiska inköpssystemet förbinder sig inte att leverera, och kan lämna och ansluta sig till systemet fritt under systemets löptid (XX år). Ersättningsformen är en hybrid mellan fast pris och löpande räkning.

 

 

Ilmoitusnumero 142830-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111000), Hajottamistyöt (45111100)
EUVL S 57
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Upphandling Södertörn
Haninge
martin.berglund@haninge.se
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142830-2021:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED