Research and development services and related consultancy services

Bergen, Norja | Universitetet i Bergen
Julkaistu 3 vuotta sitten | 10.2.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The University of Bergen is establishing a dynamic purchasing system for the procurement of qualified ROV personnel who have good competence within missions, surveys and inspections. ROV pilots/instructor and/or surveyor services are wanted.

 

 

Ilmoitusnumero 070577-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut (73000000)
EUVL S 28
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Universitetet i Bergen
Bergen
Trygve.Knag@uib.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070577-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED