Repair and maintenance services

London, Iso-Britannia | London Borough of Newham
Julkaistu 6 vuotta sitten | 11.9.2018 Alkuperäinen ilmoitus

A Dynamic Purchasing System will be established to purchase services which are related to council property maintenance, new build properties, highway repairs, street lighting, home adaptations and void refurbishments as well as all of the day to day maintenance within the borough.

 

 

Ilmoitusnumero 394843-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Verhoustyöt (45262650), Laatoitustyöt (45431000), Rakennustarkastuspalvelut (71315300), Asbestin poistotyöt (45262660), Maalaus- ja lasitustyöt (45440000), Maisemanhoitopalvelut (71421000), Tunneliporat (43124100), Rakennusten muutostyöt (45262700), Rakennusten maalaustyöt (45442110), Vuotokokeiden suorittaminen (71631430), Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt (45110000), Rakennusten asennustyöt (45300000), Muut rakennusten lopputyöt (45450000), Tekniset testauspalvelut (71632000), Koeporaus- ja koekairaustyöt (45120000), Palohälytysjärjestelmän asennustyöt (45312100), Maa-, tie- ja vesirakentamisessa ja muissa rakennustöissä käytettävien koneiden ja laitteiden vuokraus käyttäjän kanssa (45500000), Laboratoriopalvelut (71900000), Talonrakentaminen (45210000), Murtohälytysjärjestelmän asennustyöt (45312200), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Puiden hoitopalvelut (77211500), Kylpyhuoneiden rakennustyöt (45211310), Katuvalojen asennustyöt (45316110), Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut (50230000), Turvallisuuspalvelut (79710000), Viemäröintityö (45232410), Liikenteenohjauslaitteiden asennustyöt (45316213), Katu- ja liikennevalojen huolto (50232000), Jätteisiin liittyvät palvelut (90500000), Vedenpoistotyöt (45232452), Eristystyöt (45320000), Tarkastuslaitteiden korjaus ja huolto (50413000), Asuntojen siivouspalvelut (90911100), Valtateiden kunnossapito (45233139), Putkityöt (45330000), Palontorjuntalaitteiden korjaus ja huolto (50413200), Valtateiden päällystystyöt (45233210), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Kaasulaitteiden huolto (50531200), Liikennemerkkien ja tienviittojen asennustyöt (45233290), Aitojen, kaiteiden ja turvalaitteiden asennustyöt (45340000), Rakennuksen sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto (50710000), Katukalusteiden asennustyöt (45233293), Rappaustyöt (45410000), Hissien huoltopalvelut (50750000), Onshore-valmistus (45255420), Rakennuspuusepäntyöt (45420000), Lisärakennusten arkkitehtipalvelut (71223000), Rakennustelinetyöt (45262100), Valmiskeittiöiden asennustyöt (45421151), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000), Tiilimuuraustyöt (45262520), Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt (45430000), Ympäristövaikutusten arviointi rakentamisessa (71313400)
EUVL S 174
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot London Borough of Newham
London
supplier.engagement@useadam.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394843-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED