Reningsverk

Malmö, Ruotsi | VA SYD
Julkaistu 5 vuotta sitten | 9.7.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Upphandling av tvärfunktionella entreprenader som innehåller flera (minst två) olika tekniska delmoment för modernisering av VA SYD:s produktionsanläggningar.

 

 

Ilmoitusnumero 320360-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Insinöörialan suunnittelupalvelut (71320000), Jätevedenpuhdistamiseen liittyvät työt (45232421), Vedenpuhdistamon koneiston korjaus ja huolto (45259200), Sähköjohto- ja asennustyöt (45311000), Sähkötekniset asennustyöt (45315100), Putkityöt (45330000), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Koneasennukset (45350000), Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (71312000)
EUVL S 130
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot VA SYD
Malmö
helena.veraeus@vasyd.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320360-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED