Refurbishment work

Oban, Iso-Britannia | Argyll Community Housing Association Ltd
Julkaistu 4 vuotta sitten | 7.5.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Argyll Community Housing Association are looking to implement a dynamic purchasing system in order to deliver their investment and regeneration programmes for the next 5-10 years.

 

 

Ilmoitusnumero 213535-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puolijalosteet rakentamiseen (44220000), Vedenpoisto- ja pintatyöt (45232451), Katon eristystyöt (45261410), Konetekniset asennustyöt (45351000), Korjaus- ja huoltopalvelut (50000000), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt (45110000), Vedenpoistotyöt (45232452), Katon korjaus ja huolto (45261900), Rakennusten lopputyöt (45400000), Rakennuksen sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden korjaus ja huolto (50710000), Purkutyöt, rakennustyömaan valmistelu- ja raivaustyöt (45111000), Viemärien rakennustyöt (45232453), Katonhuolto (45261920), Rappaustyöt (45410000), Keskuslämmitysjärjestelmän korjaus ja huolto (50720000), Hajottamistyöt (45111100), Muiden kuin teiden päällystystyöt (45233250), Verhoustyöt (45262650), Rakennuspuusepäntyöt (45420000), Lämmityslaitteiston käyttökuntoon saattaminen (50721000), Maankuivatustyöt (45111240), Tienpäällysteen uusiminen (45233251), Rakennusten asennustyöt (45300000), Puusepäntyöt (45421000), Hissien huoltopalvelut (50750000), Maaperän tutkimustyöt (45111250), Kävelyteiden päällystystyöt (45233253), Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000), Ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien osien asennustyöt (45421100), Sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden asentaminen (51100000), Aluelämmitys (09323000), Maisemarakennustyöt (45112700), Kattotyöt ja muut rakennusalan erikoistyöt (45260000), Sähköjohto- ja asennustyöt (45311000), Ovien ja ikkunoiden asennustyöt (45421130), Rakennusten lämmitystekniikkapalvelut (71314310), Tuuliturbiinit (31121320), Rivi- ja kerrostalojen sekä erillistalojen rakennustyöt (45211000), Kattotuolien pystytystyöt, katetyöt ja vastaavat työt (45261000), Hissien asennustyöt (45313100), Valmiskeittiöiden asennustyöt (45421151), Lämmitysjärjestelmän suunnittelupalvelut (71321200), Tuuliturbiinien generaattorit (31121330), Erillistalojen rakennustyöt (45211100), Kattotuolien rakennustyöt (45261100), Lämmityslaitteiden ja rakennusten muiden sähkölaitteiden sähköasennukset (45315000), Lattianpäällystys- ja seinänverhoilutyöt (45430000), Koneenrakennustekniset palvelut (71333000), Sterilointi-, desinfektio- ja hygienialaitteet (33191000), Kylpyhuoneiden rakennustyöt (45211310), Kate- ja katonmaalaustyöt (45261200), Muut sähköasennukset (45317000), Maalaustyöt (45442100), Koneenrakennus- ja sähkötekniset palvelut (71334000), Hissit (42416100), Monitoimitalojen rakennustyöt (45211350), Katteen asentaminen (45261210), Eristystyöt (45320000), Rakennusten maalaustyöt (45442110), Puiden raivauspalvelut (77211300), Katot (44112400), Liikerakennusten rakennustyöt (45213100), Tiilikatteen asentaminen (45261211), Lämpöeristystyöt (45321000), Teknisten rakenteiden maalaus- ja suojapinnoitustyöt (45442120), Puunkaato (77211400), Porrashissit (44115600), Toimistorakennusten rakennustyöt (45213150), Liuskekatteen asentaminen (45261212), Putkityöt (45330000), Julkisivutyöt (45443000), Puiden hoitopalvelut (77211500), Elementtirakennukset (44211000), Lämmitysjärjestelmän rakennustyöt (45232141), Peltikatteen asentaminen (45261213), Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden asennustyöt (45331000), Rakennusten ulkopintojen puhdistustyöt (45452000), Puiden ja pensasaitojen leikkaus (77340000), Modulaariset ja siirrettävät rakennukset (44211100), Veden puhdistamiseen liittyvä työ (45232430), Bitumikatteen asentaminen (45261214), Keskuslämmityslaitteiden asennustyöt (45331100), Ulkoseinien puhdistus hiekkapuhaltamalla (45452100), Puhtaanapitopalvelut (85142300), Metalliset suojakuoret (44212381), Vedenpoistojärjestelmän rakennustyöt (45232450), Katonmaalaustyöt ja muut pinnoitustyöt (45261220), Koneasennukset (45350000), Kunnostustyöt (45453100), Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
EUVL S 89
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Argyll Community Housing Association Ltd
Oban
DynamicPurchasingSystem@acha.co.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213535-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED