Recruitment services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 3 vuotta sitten | 6.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Recruitment services|| Click here https://permalink.mercell.com/153161027.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 172583-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Työhönottopalvelut (79600000)
EUVL S 66
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
anskaffelser@nhn.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172583-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED