Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut

Helsinki, Suomi | Väylävirasto
Julkaistu 5 vuotta sitten | 6.5.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ratatietojen ylläpito- ja asiantuntijapalvelut. Palvelun sisältö on kuvattu ET-kohtaisen sopimuksen liitteessä 7 Hankinnan kohteen kuvaus.

 

 

Ilmoitusnumero 209140-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Rautateiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut (50220000), Tiedon käsittelypalvelut (72310000)
EUVL S 87
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Väylävirasto
Helsinki
reijo.prokkola@vayla.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209140-2019:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED