Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta)

Kajaani, Suomi | Kajaanin kaupunki
Julkaistu 4 vuotta sitten | 30.10.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu. Ehdokkaiden hyväksymisen dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee Kajaanin kaupungin hankintapalvelut.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat rakennus- ja värialantarvikkeet. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin osiin:|| 1. Rakennusmateriaalit (esim. teräkset, muurausaineet, tiilet, pienrauta ja kiinnikkeet)|| 2. Puutavara|| 3. Ovet ja ikkunat|| 4. Pintamateriaalit.|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät rakennus- ja värialantarvikkeet kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutukset tehdään tarjouspyynnössä tarkemmin määritellyin kriteerein paikkakuntakohtaisesti. Kilpailutuksen tuloksena jokaiseen osaan valitaan palveluntuottajat 1–2 vuoden ajalle.|| Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan, ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Ilmoittautuminen järjestelmään ei sido, mutta on edellytys tarjouskilpailuihin osallistumiselle. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan.|| Hankittavat tuotteet ja tarvikkeet määritellään tarkemmin kussakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 48 kuukautta.

 

 

Ilmoitusnumero 515979-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puutavara (03410000), Rakentamiseen liittyvät rakenteet ja tarvikkeet ja muut tuotteet (sähkölaitteita lukuun ottamatta) (44000000), Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet (44100000), Maalit ja seinäpinnoitteet (44111400), Ikkunat, ovet ja vastaavat tuotteet (44221000)
EUVL S 212
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Kajaanin kaupunki
Kajaani
erja.tuovinen@kajaani.fi
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515979-2020:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED