Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

Jönköping, Ruotsi | Sveriges Domstolar
Julkaistu 4 vuotta sitten | 5.6.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende installation och service- och support av Teletekniska säkerhetssystem till myndigheter inom Sveriges Domstolar.|| Det dynamiska inköpssystemet avser behov inom teletekniska säkerhetssystem kompatibla med befintlig teknisk infrastruktur samt påkoppling till gemensam server och databas bestående av Vanderbilt Omnis.|| Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

 

 

Ilmoitusnumero 261354-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (32000000), Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet (35120000)
EUVL S 108
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Sveriges Domstolar
Jönköping
upphandling@dom.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261354-2020:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED