Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

Jönköping, Ruotsi | SVERIGES DOMSTOLAR
Julkaistu 5 vuotta sitten | 1.4.2019 Määräaika: 8 kuukautta kuluttua | 27.3.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Domstolsverket inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i dynamiskt inköpssystem avseende videokonferenssystem SX10 och Room Kit Mini. Mer information framgår av upphandlingsdokumenten.

 

 

Ilmoitusnumero 148694-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (32000000), Videoneuvottelulaitteet (32232000)
EUVL S 64
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot SVERIGES DOMSTOLAR
Jönköping
nickolina.hamrinlonkvist@dom.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148694-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED