Räätälöityjen leikkauspakkausten dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Tuomi Logistiikka Oy
Julkaistu 4 vuotta sitten | 8.11.2020 Määräaika: 1 vuosi kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan asiakaskohtaisesti räätälöidyt leikkauspakkaukset Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille ja niiden sidosyksiköille: Etelä-Pohjanmaan (1.4.2022 lähtien), Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit. Tilaajina voivat olla Tuomi Logistiikan lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta Logistiikka Oy ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Dynaamisen hankinnan kuvaus Järjestelmään voi hakeutua koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan osallistumista kilpailutettaviin hankintoihin, vaan tarjoajan tulee hyväksymisen jälkeen erikseen jättää tarjous avattaviin kilpailutuksiin. Hankintasopimuskohtaiset vaatimukset, kuvaukset ja muut asiakirjat ovat nähtävillä kilpailutuksen avaushetkellä dynaamiseen järjestelmään hyväksytyille toimijoille. Voimassa oleviin sopimuksiin eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa tarkennetaan mukana olevat tilaajat sekä kilpailutettavat leikkauspakkaukset. Hankittavat tarvikkeet ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.

Ilmoitusnumero 2020-057710
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000), Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI197 FI197 FI1C2 FI194
Osoitetiedot Tuomi Logistiikka Oy
Särkijärvenkatu 1 33840 Tampere FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma