Pumpar

Malmö, Ruotsi | VA SYD
Julkaistu 4 vuotta sitten | 23.10.2019 Alkuperäinen ilmoitus

VA SYD har ett behov av att säkra tillgången på pumpar inom VA. VA SYD avser att genom denna förfrågan upprätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för kommande avrop av pumpar t.ex.:|| Tryckstegringspumpar|| Torruppställda pumpar|| Djupvattenpumpar|| Länspumpar|| Avloppspumpar|| Dränkbara pumpar|| Kemdoseringspumpar|| Exenterskruvpumpar|| Centrifugalpumpar|| Ejektorpumpar

 

 

Ilmoitusnumero 500678-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Pumput (42122000), Vesipumput (42122130), Jätevesipumput (42122220), Annostelupumput (42122230), Nestepaineennostimet (42122300), Keskipakopumput (42122430)
EUVL S 205
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot VA SYD
Malmö
helena.veraeus@vasyd.se
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:500678-2019:TEXT:SV:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED