Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 21.5.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde|| Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös ”DPS”) kohteena on toimitilojen käyttäjäpalvelut ja niihin liittyvien lisäpalveluiden tuottaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille osallistumispyynnössä määritellyillä ehdoilla asiakkaan määrittelemissä kohteissa ja tiloissa.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän luokat|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kolmeen (3) toisistaan riippumattomaan luokkaan. Luokat sisältävät alla mainitut palveluyhdistelmät lisäpalveluineen:|| — Luokka 1. Siivouspalvelut ja Turvallisuus- ja aulapalvelut|| — Luokka 2. Siivouspalvelut ja Ateriapalvelun avustavat tehtävät|| — Luokka 3. Toimitilojen lisäpalvelut.|| Ehdokas voi hakea yhteen (1) tai useampaan luokkaan yhdellä (1) osallistumishakemuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että ehdokkaan tulee toimittaa kuhunkin hakemaansa luokkaan edellytetyt ehdokkaan soveltuvuutta ja osallistumispyynnön mukaisuutta osoittavat liitteet ja selvitykset.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto|| DPS on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei sitä keskeytetä aikaisemmin. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kuhunkin luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n luokkakohtaisilla sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 18.6.2021, ellei perustamisvaiheen pidennyksestä muuta johdu, ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.|| Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon.

 

 

Ilmoitusnumero 256776-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Vahtimestarin palvelut (98341120), Ateriapalvelut (55520000), Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta) (60000000), Hallinnolliset palvelut (75100000), Hälytysjärjestelmän valvonta (79711000), Vartiointipalvelut (79713000), Valvontapalvelut (79714000), Partiointipalvelut (79715000), Henkilökorttien myöntämispalvelut (79716000), Jätteiden poiskuljetus ja käsittely (90510000), Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Pesu- ja kuivapesupalvelut (98310000)
EUVL S 98
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256776-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED