Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut

Helsinki, Suomi | Hansel Oy
Julkaistu 3 vuotta sitten | 28.4.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde|| Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (jäljempänä myös ”DPS”) kohteena on siivouspalveluiden ja palveluun liittyvien lisäpalveluiden tuottaminen Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) asiakkaille osallistumispyynnössä määritellyillä ehdoilla asiakkaan määrittelemissä kohteissa ja tiloissa.|| Siivouspalvelut sisältävät:|| – ylläpito- ja perussiivoukset|| – siivouspalveluihin välittömästi liittyvien ja/tai prosessia tukevien lisäpalveluiden hankinnan|| – siivoustehtävään liittyvien tarvittavien tavaroiden ja palvelujen hankinnan sekä jakelun|| – erikseen tilattava ylläpito- ja perussiivous.|| DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä A "Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde”.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän luokat|| Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu kahteen (2) toisistaan riippumattomaan luokkaan. Luokat sisältävät samat palvelut, mutta niiden soveltuvuusvaatimukset eroavat toisistaan.|| Luokat ovat:|| — Luokka 1|| — Luokka 2.|| Ehdokas voi hakea molempiin luokkiin yhdellä (1) hakemuksella. Selvyyden vuoksi todetaan, että ehdokkaan tulee toimittaa kuhunkin hakemaansa luokkaan edellytetyt ehdokkaan soveltuvuutta ja osallistumishakemuspyynnön mukaisuutta osoittavat liitteet ja selvitykset. Mikäli ehdokas jättää osallistumishakemuksen luokkaan 1 ja täyttää luokalle 1 asetetut vaatimukset, voidaan ehdokas hyväksyä automaattisesti myös luokkaan 2, mikäli ehdokas on ilmoittanut kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit halukkuudestaan osallistua molempiin luokkiin 1 ja 2.|| Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto|| DPS on voimassa 31.12.2025 saakka, ellei sitä keskeytetä aikaisemmin. DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.|| Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:n kuhunkin luokkaan hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 24.5.2021, ellei perustamisvaiheen pidennyksestä muuta johdu, ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä 31.12.2025.|| Hankintasopimukset tulee tehdä ennen dynaamisen hankintajärjestelmän päättymistä. Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään 31.12.2028 saakka. Hankintasopimukseen perustuvia hankintoja (tilauksia) voidaan tehdä hankintasopimuksen päättymiseen saakka.|| Hanselilla on oikeus keskeyttää dynaaminen hankintajärjestelmä kesken sen voimassaolon.

 

 

Ilmoitusnumero 211588-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ateriapalvelut (55520000), Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Pesu- ja kuivapesupalvelut (98310000), Vahtimestarin palvelut (98341120)
EUVL S 82
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Hansel Oy
Helsinki
kilpailutus@hansel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211588-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED