Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut

Helsinki, Suomi | Helsingin kaupunki
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.9.2021 Alkuperäinen ilmoitus

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on siivouspalvelut Helsingin kaupungin kohteissa. Tarkemmat kohdekohtaiset tiedot (esim. puhtaustasot, siivoustaajuus) määritellään myöhemmissä DPS:n sisäisissä kilpailutuksissa.|| Kohteina ovat mm. :|| - Toimistotilat|| - Liikuntatilat ja -hallit|| - Nuorisotalot|| - Kirjastot|| - Taiteilijoiden talot|| - Työväenopistot|| - Työpajat|| - Pelastusasemat ja -laitokset|| - Taidemuseon tilat|| - Muut julkiset oleskelu- ja vapaa-ajanviettotilat|| - Yleiset WC-tilat|| Kaikki kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät toimittajat valitaan mukaan DPS:sään. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen toimittajien kesken sisäisillä kilpailutuksilla (minikilpailutuksilla). Minikilpailutukset toteutetaan vaiheittain sopimusten määräajan loputtua, joko kohdekohtaisesti tai erilaisina kokonaisuuksina asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

 

 

Ilmoitusnumero 454090-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut (90900000)
EUVL S 174
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Helsingin kaupunki
Helsinki
satu.h.hiltunen@hel.fi
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454090-2021:TEXT:FI:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED