Prosessoriohjattujen proteesien hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 2 vuotta sitten | 27.9.2021 Määräaika: 2 vuotta kuluttua | 31.12.2025 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat HUS Apuvälinekeskuksen prosessoriohjattujen proteesien hankinta. Kyseessä on yksilöllisen tarvehankinnan puitteissa tehdyn apuvälinearvion perusteella suoritettava hankinta. Hankinnan kohde määritellään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa. Hankinnan kohde kattaa prosessoriohjatut proteesit, joita ovat esimerkiksi: - prosessoriohjattu olkavarsiproteesi - prosessoriohjattu kyynärvarsiproteesi - prosessoriohjattu reisiproteesi - lasten prosessoriohjattu olkavarsiproteesi - lasten prosessoriohjattu kyynärproteesi - lasten prosessoriohjatun proteesin nyrkin uusinta/vaihto Hankintaan voi kuulua testijakso, jonka pohjalta tehdään päätös proteesihankinnasta. DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. DPS:ään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. DPS:n sisäiset kilpailutukset voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.11.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. Dynaaminen hankintajärjestelmä voidaan tilapäisesti sulkea dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana. Dynaamisen hankintajärjestelmän ollessa suljettuna yksittäisiä hankintoja ei voida järjestelmän sisällä tehdä DPS:ään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana myös dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Tuotteet ja niiden tarkemmat vähimmäisvaatimukset kuvataan DPS:n sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnöissä.

Ilmoitusnumero 2021-082481
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset apuvälineet (33196000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 Helsinki FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma