Project-management services other than for construction work

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 26.2.2019 Alkuperäinen ilmoitus

The purchasing system shall cover the requirements for hire of consultancy and advisory services for project and programme management. This includes, but not limited to, the following areas:|| — project and programme management as well as project support and assistance,|| — process management; facilitating processes where the customer is responsible for the project,|| — manage and assist in connection with implementing and out-sourcing projects, alteration management,|| — other project related consultancy services and elucidations,|| — the dynamic purchasing system does not include ICT consultancy services.

 

 

Ilmoitusnumero 091926-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421000), Projektin valvontapalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421100), Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat (79421200), Johtoon liittyvät palvelut (79420000)
EUVL S 40
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
Yngve.Berntsen@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:091926-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED