Project management consultancy services

Brønnøysund, Norja | Registerenheten i Brønnøysund
Julkaistu 2 vuotta sitten | 16.7.2021 Alkuperäinen ilmoitus

The dynamic purchasing system is for project management and support.|| See the qualification documentation for further details.|| Click here https://permalink.mercell.com/160354333.aspx

 

 

Ilmoitusnumero 363692-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut (72223000), Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut (72224000), Järjestelmän laadunvarmistuksen arviointi- ja tarkastelupalvelut (72225000), Asiakaskohtaisten ohjelmistojen kehittämispalvelut (72230000), Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Järjestelmä- ja tukipalvelut (72250000), ATK-ohjelmiston ylläpito (72267100), Järjestelmiä ja tekniikkaa koskevat konsulttipalvelut (72220000), Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut (72221000), Tietotekniikkapalvelut (72222300)
EUVL S 136
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Registerenheten i Brønnøysund
Brønnøysund
firmapost@brreg.no
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363692-2021:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED