Programmering af software og konsulentvirksomhed

København, Tanska | SKAT
Julkaistu 6 vuotta sitten | 27.4.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Udbud af dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risk, sikkerhed og compliance.

 

 

Ilmoitusnumero 184381-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ohjelmistoihin liittyvät palvelut (72260000), Ohjelmistokonsulttipalvelut (72266000), Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut (72200000), Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut (72240000), Järjestelmäsuunnittelun tavoitemäärittely (72241000)
EUVL S 82
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot SKAT
København
martin.andersen@skat.dk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:184381-2018:TEXT:DA:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED