Prodotti farmaceutici

Milano, Italia | Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti ARIA SpA
Julkaistu 3 vuotta sitten | 8.1.2021 Määräaika: 9 kuukautta kuluttua | 5.1.2025 18:00 Alkuperäinen ilmoitus

La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici a favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 e ss.mm.ii. delle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003 della Regione Lombardia ed eventualmente enti del Servizio sanitario regionale di Regioni con cui verranno sottoscritte apposite convenzioni.

 

 

Ilmoitusnumero 004426-2021
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Farmaseuttiset tuotteet (33600000)
EUVL S 5
Sääntely Euroopan yhteisöt ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti ARIA SpA
Milano
protocollo@pec.ariaspa.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:004426-2021:TEXT:IT:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED