Procurement consultancy services

Trondheim, Norja | Norsk Helsenett SF
Julkaistu 5 vuotta sitten | 26.9.2019 Alkuperäinen ilmoitus

Norsk Helsenett wants to establish a dynamic procurement scheme applicable from autumn 2019 that will cover consulting, assistance and the hire of consultants within public procurements.

 

 

Ilmoitusnumero 453294-2019
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Hankintoja koskevat konsulttipalvelut (79418000)
EUVL S 186
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Norsk Helsenett SF
Trondheim
susanne.hadler@nhn.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453294-2019:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED