Probation services

London, Iso-Britannia | Ministry of Justice
Julkaistu 4 vuotta sitten | 15.6.2020 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 10.6.2027 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

The Ministry of Justice (the ‘Authority’) conducts this procurement under the ‘Light Touch Regime’. The Authority seeks to establish a probation services dynamic framework (‘DF’) to purchase services to deliver rehabilitation and resettlement interventions. The DF contains 14 ‘Service Categories’ based on service user needs, cohorts and restorative justice. Interventions will be delivered via call-off contracts let by the Authority and other public sector commissioners (‘Participating Bodies’) at different geographical levels in England and Wales. Suppliers can qualify onto the DF throughout its term. The number of suppliers that can be appointed to the DF is unlimited. Interventions should build skills; respond to individual needs; secure clear outcomes and fulfil the objectives of the Public Services (Social Value) Act 2012. Call-Off Contract lengths will be proportionate to the services being delivered.

 

 

Ilmoitusnumero 277986-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Ammattikoulutuspalvelut (80500000), Koulutusohjelmat (80521000), Ammattikoulutuspalvelut (80530000), Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut (85000000), Riippuvuuden hoitotuotteet (33693300), Sosiaalityö ja siihen liittyvät palvelut (85300000), Yleiset julkiset palvelut (75110000), Ohjaus- ja neuvontapalvelut (85312300), Valtionhallinnon tukipalvelut (75130000), Muiden kuin hoitolaitosten tarjoamat sosiaalipalvelut (85312400), Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut (75200000), Kuntoutuspalvelut (85312500), Oikeuspalvelut (75230000), Työelämään sopeuttaminen (85312510), Vangitsemiseen tai yhteiskuntaan sopeuttamiseen liittyvät palvelut (75231200), Sosiaalialan hallinnolliset palvelut (85321000), Vankilapalvelut (75231230), Yhteiskunnallinen toimintaohjelma (85322000), Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen vankien valvonta (75231240), Majoitushallintopalvelut (98341100), Sosiaalietuuspalvelut (75310000), Työnhakupalvelut (79611000), Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut (80000000), Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut (80400000)
EUVL S 114
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi
Osoitetiedot Ministry of Justice
London
probationdynamicframework@justice.gov.uk
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277986-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED