Potilasvalvonta -järjestelmä

Suomi | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Julkaistu 3 vuotta sitten | 7.2.2021 Määräaika: 3 vuotta kuluttua | 30.6.2027 00:00 Alkuperäinen ilmoitus

Pyydämme osallistumishakemuksia potilasvalvonta -järjestelmän dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä myös DPS). Järjestelmästä hankitaan teho-, valvonta- ja leikkausosastojen potilasmonitorit, keskusvalvonnat ja tarvikkeet, vuodeosastojen valvontalaitteet, potilaskuljetuksiin soveltuvat monitorilaitteet sekä tarvittaessa niihin liittyvät lisäpalvelut, kuten koulutus tms. palvelut. HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita tarvikkeita ja tuotteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamisen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Se on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaollessa. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja "Hankinnan kohteen kriteerit". Siihen otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Ilmoitusnumero 2021-063983
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet (33140000), Monitorit (33195100), Lääketieteelliset ohjelmatuotteet (48180000), Lääketieteellisten laitteiden ja tarkkuuslaitteiden korjaus ja huolto (50400000), Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet (33000000)
Ilmoitustyyppi Hankintailmoitus (tarjouspyyntö)
Aluekoodi FI1 FI1
Osoitetiedot Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa) 00029 HUS FI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde Hilma