Placement services of personnel

Bardu, Norja | Bardu kommune
Julkaistu 5 vuotta sitten | 21.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Temporary staff services for Bardu municipality - Dynamic purchasing system|| New tenderers are welcome to participate. See the tender documents parts I, II and III.|| In November 2018 Bardu municipality published a notice regarding temporary staff services. The notice was published as a regular tender notice. This excluded the options for new suppliers to register for participation in the purchasing system. The notice for a Dynamic Purchasing System is therefore republished in a new and correct manner. Per 18.12.2018, 9 tenderers registered and were approved for participation in the DPS. These tenderers are automatically included in the DPS and shall not apply for participation in this notice.

 

 

Ilmoitusnumero 566701-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000), Toimistohenkilöstön hankintapalvelut (79621000), Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut (79624000), Hoitohenkilöstön hankintapalvelut (79625000), Yritystoiminnan organisointi (79996000), Esikouluopetus (80110000), Yläasteen opetus ja lukio-opetus (80200000), Yliopistotason koulutuspalvelut (80300000), Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000), Sairaanhoitohenkilöstön palvelut (85141000), Sairaanhoitajapalvelut (85141200), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Ruokalapalvelut (55510000), Toimistotyön tukipalvelut (79500000), Henkilöstön työhönsijoituspalvelut (79610000), Toimistoapulaisten työhönsijoituspalvelut (79612000)
EUVL S 246
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Bardu kommune
Bardu
marita.stromsor@bardu.kommune.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566701-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED