Placement services of personnel

Bardu, Norja | Bardu kommune
Julkaistu 5 vuotta sitten | 21.12.2018 Alkuperäinen ilmoitus

Temporary staff services for Bardu municipality - Dynamic purchasing system|| New tenderers are welcome to participate. See the tender documents parts I, II and III.|| In November 2018 Bardu municipality published a notice regarding temporary staff services. The notice was published as a regular tender notice. This excluded the options for new suppliers to register for participation in the purchasing system. The notice for a Dynamic Purchasing System is therefore republished in a new and correct manner. Per 18.12.2018, 9 tenderers registered and were approved for participation in the DPS. These tenderers are automatically included in the DPS and shall not apply for participation in this notice.

 

 

Ilmoitusnumero 566701-2018
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Lääkäripalvelut ja niihin liittyvät palvelut (85120000), Sairaanhoitohenkilöstön palvelut (85141000), Sairaanhoitajapalvelut (85141200), Siivous- ja puhdistuspalvelut (90910000), Ruokalapalvelut (55510000), Toimistotyön tukipalvelut (79500000), Henkilöstön työhönsijoituspalvelut (79610000), Toimistoapulaisten työhönsijoituspalvelut (79612000), Henkilöstön hankintapalvelut tilapäistyöntekijät mukaan luettuna (79620000), Toimistohenkilöstön hankintapalvelut (79621000), Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut (79624000), Hoitohenkilöstön hankintapalvelut (79625000), Yritystoiminnan organisointi (79996000), Esikouluopetus (80110000), Yläasteen opetus ja lukio-opetus (80200000), Yliopistotason koulutuspalvelut (80300000)
EUVL S 246
Sääntely Euroopan talousalue (ETA) ja GPA-maat
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Bardu kommune
Bardu
marita.stromsor@bardu.kommune.no
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:566701-2018:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED