Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Belfast, Iso-Britannia | Procurement and Logistics Service
Julkaistu 4 vuotta sitten | 25.2.2020 Alkuperäinen ilmoitus

Electricity and Natural Gas

 

 

Ilmoitusnumero 093673-2020
Ilmoitusta kuvaavat CPV-Koodit Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet (09000000), Maakaasu (09123000), Sähkö (09310000)
EUVL S 39
Sääntely Ei määritelty
Ilmoitustyyppi Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisesta
Aluekoodi
Osoitetiedot Procurement and Logistics Service
Belfast
boucher.sourcing@hscni.net
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:093673-2020:TEXT:EN:HTML
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Liitteet
Lähde TED